Hem > Service > Originaldelar

Originaldelar

När du kör din AIXAM bör du vara medveten om att ditt fordon genomgår påfrestningar och höga temperaturer. AIXAM originaldelar är designade för att klara extrema förhållanden.

För att du ska kunna lita på din AIXAM till 100% så utför vi särskilda kvalificeringstester. Alla våra över 7000 originaldelar har klarat testerna & är noggrant utvalda och anpassade för ditt fordon.

Att välja AIXAM originaldelar garanterar:

 • Perfekt passform
 • Högkvalitativa material
 • Bevisade säkerhetsstandarder
 • Tillförlitlig motor
 • Hållbarhet på slitagedelar (bromsar, filter mm...)


VIKTEN AV RESEVDELAR & ORIGINALDELAR

En hel värld går i rörelse när du sätter dig bakom ratten i din AIXAM. Medan du använder ditt fordon utsätts t.ex. bromsar för höga temperaturer. Lika så filtrerar ditt oljefilter stora mängder olja för att säkerställa att din motor får rätt lubrikation & skydd, hela vägen tills din nästa service.

Kvalitén på reservdelar påverkar din körupplevelse. Service och byte av delar med jämna mellanrum är avgörande för att garantera att din AIXAM fungerar, men framför allt för att garantera din säkerhet. AIXAM originaldelar är de enda delarna på marknaden som är skräddarsydda för just ditt fordon och måste därför vara ditt självklara val.

Genom att lita på en godkänd tekniker med service av din AIXAM kan du vara säker på att ditt fordon alltid ger optimal prestanda i fullständig säkerhet, oavsett alla påfrestningar i vardagen.


Luftfilter

Luftfilter

Skydda in motor och låt den andes genom ett original luftfilter.

Luftfiltret hjälper till att förhindra inträngningen av eventuella främmande partiklar som damm eller smuts till motorn. Om partiklarna tränger in i motorn kan permanenta skador uppkomma på kolv / cylinderenheten, partiklarna kan dessutom komma in i motoroljan, detta resulterar i en påskyndad förslitning av andra stora delar. Om luftfiltret täpps igen minskar luftflödet till motorn, detta kan påverka bränsleförbrukningen & utsläppen negativt.

AIXAMs original luftfilter hjälper din motor att få korrekt luftflöde under alla omständigheter, till skillnad från en del piratfilter. För att bevara en optimal motorprestanda, har varje filter utformats för att minska föroreningarna & bränsleförbrukningen och framför allt öka hållbarheten på din motor.

Oljefilter

Oljefilter

Oljefiltret rensar oljan som cirkulerar genom motorn. Om filter inte byts ut regelbundet kan föroreningar byggas upp och täppa till filtret. Detta resulterar i en försämrad smörjning och motorns hållbarhet påverkas markant.

Vid jämförelse av många olika filter visar det sig att original oljefiltret har en längre livstid än andra filter. Originalfilter är designat och anpassat efter de serviceintervaller AIXAM har specificerat.

Prisskillnaden mellan ett originalfilter och ett piratfilter är endast några kronor. En kontrast är räkningen för en ny motor. Om din nuvarande motor rasar på grund av dålig smörjning, kan reparationen uppgå till flera tiotusentals kronor.

Dieselfilter

Dieselfilter

Detta filtret filtrerar bort eventuella orenheter i drivmedlet, samt vatten om det skulle finnas i drivmedlet.

Alla motorer är utrustade med en mekanisk bränsleinsprutningspump, och är en viktig del som kräver justeringar med hög precision. Ofiltrerade föroreningar eller vatten som tränger in i systemet kan få allvarliga konsekvenser. Därför rekommenderar vi att du byter detta filtret var 5.000 km.

Dessutom bör en AIXAM auktoriserad mekaniker utföra bytet, då arbetet kräver noggrann mekanisk kunskap. Det handlar om en reservdel som är avgörande för din motors hälsa.

Karosseri

Karosseri

Kräv AIXAM originaldelar, vid montering av tredjehandsdelar så kommer din mopedbil bli mindre motståndskraftig mot stötar.

Sedan 1988 har vi krocktestat hela vår serie genom en rad tester: Front, sido- och bakre krocktest.

Vi jämför ofta AIXAM originaldelar mot förfalskade delar vid krocktesterna.

Vår rekommendation, är att AIXAMS kaross ska kunna motstå en stöt på 50 joule, (5kg, cylinderformat med 80 mm diameter, från en höjd av 1m).

 

Test vid rumstemperatur, 23°C: förfalskad del: Svart, Original: Vit
Test 23 degrés
Test vid låg temperatur -15°C: förfalskad del: Svart, Original: Vit
Test -15 degrés

För att sammanfatta: Förfalskade delar utgör en allvarlig säkerhetsrisk. Med tanke på att de stöttester genomförts (och nämnt ovan), så talar resultaten för sig själv. De förfalskade delarna bryts upp i mindre skärvor och kan utgöra en extra säkerhetsrisk vid en mer allvarlig krock.

Några förfalskade delar är identiska till synes sätt, men har en väsentligt annorlunda konstruktionskvalité jämfört med våra originaldelar, notera de skarpa kanterna som uppstår. Följande delar kan vid kontakt vid fotgängare resultera i allvarliga skador. Dessutom är förfalskning straffbart enligt lag.

AIXAM originaldelar har rätt dimensioner och är skapade med extrem precision. Kvalitén på originaldelarna ger en optimal garanti och pålitlighet för din mopedbil, detta är inte fallet med förfalskade delar.

För din komfort och säkerhet tillika för andra trafikanter, använd AIXAM originaldelar.

Drivrem

Drivrem

Speciellt designade för din mopedbils karaktär.

AIXAMS original drivrem är utformad för att maximera resistans och hållbarhet, relaterat till det fordon de ska driva. Remmarna är skapade av de bästa material som finns på marknaden, för att konsekvent garantera en lång hållbarhet.

Det kan uppstå allvarliga konsekvenser om drivremmens kvalité inte lever upp till originaldelens kvalité, så som sönderrivning som kan leda till skador på växelvariatorn och andra vitala delar.

Utformning av material för ökad livslängd.

Original drivremmen har blivit utsatt för omfattande tester, samt är materialets längd och bredd speciellt anpassat för att förlänga hållbarheten. Den svagt ledande kanten hos remmen, i kombination med en liten remskiva ger bra flexibilitet och en hög motståndskraft mot temperaturer.

Komponenterna i original remmarna har tagits fram i syfte att tillgodose en hög nötningsbeständighet och garantera en optimal hållbarhet. En original rem kan därför ge en förbättrad livslängd av växelvariatorn och en förminskning av bränsleförbrukningen och föroreningar i form av minskad friktion.

Variator och växellåda

Variator och växellåda

Variatorn och växellådan är specialutvecklade speciellt för våra modeller och involverar delar som kräver justering med hög precision. Förutom att vara en viktig del för driften av bilen, finns det säkerhetselement som inte bör förbises.

Efter motorn, så är variatorn och växellådan de mest komplexa komponenterna i mopedbilen.  Därför kräver delarna underhåll i from av kylare till växellådsoljan från AIXAM originaldelar. Därför är det viktigt att följa serviceboken hos en auktoriserad AIXAM verkstad. Detata gör att du kan förlänga livslängden på din mopedbil och hushålla dina underhållskostnader.

Bromsar

Bromsar

Original bromsbelägg: Sätter inte din säkerhet på spel

AIXAMS original bromsbelägg utvecklas specifikt för varje modell, för att ge optimal bromsprestanda och chassibalans. Omvänt är tredjehandsdelar inte anpassade för en modell, utan för att passa så många fordon som möjligt. Detta får en direkt inverkan på bromssystemets prestanda. Därför ska du inte gå på kompromiss med din säkerhet, kräv AIXAM originaldelar.

Jämfört med andra bromsbelägg på marknaden, är de AIXAMS original bromsbelägg skapade för att tillgodose mycket precisa specifikationer, tillika så ett antal begränsningar:

 • Hög presterande bromsar
 • Lågt slitage på bromsskivor
 • Långsamt slitage
 • Reducerade underhållskostnader
 • Reducerat utsläpp av förorenade partiklar

AIXAM originaldelar: Säkerheten kommer först!

Glödstift och batteri

Glödstift och batteri

Dieselmotorer är ibland svåra att starta under vintern.

 • Kyla bidrar till minskad effekt i batteriet
 • Värmen som skapas av glödstiften är inte tillräkligt för att starta motorn
 • Det uppstår ofta brist på värme i förbränningskammaren
 • Utan värmetillförsel, så uppnår inte bränsleblandningen den temperatur som krävs

För att summera: Vid vinterväglag kan det uppstå situationer där motorn är svårstartad.

Det är därför nödvändigt att ha i tankarna att batteriet direkt påverkas av en del variabler (körförhållande & användning av elektronisk utrustning).

I några extrema situationer (t.ex. vid körning mindre än 10 km) kommer batteriet inte laddas med hjälp av normal körning. Då rekommenderar vi att stödladdning av batteriet, kontakta din AIXAM-handlare för mer information.

Om du vill ladda ditt batteri, måste batteriet avlägsnas från mopedbilen och laddas i ett ventilerat rum med lämplig laddare.

Ibland kan det vara nödvändigt att byta båda glödstiften även om bara en är sönder, för att det inte ska uppstå obalans i cylindern när motorn startar. 

Om du har problem att starta din mopedbil i kyla kan en lättare genomgång av tändningen krävas. Vid svårigheter att starta motorn tyder det på att glödstiften nått slutet av sin livslängd. Då rekommenderar vi att du får en diagnostik från en auktoriserad AIXAM verkstad.