Hem > Modeller > Att skaffa mopedbil > Påståenden

Påståenden

«Är der bara pensionärer som kör mopedbil?»

FALSKT - Mopedbilar är inte längre bara för pensionärer. 64.9%  av dem som kör mopedbilar är arbetstagare eller studerande, jämfört med 35.1% pensionärer.

«Mopedbilar är inte säkra och är direkt farliga»

FALSKT - 2009 inträffade 82.203 trafikolyckor Under 2009, skadades 82,208 personer i trafiken (dödfall + skador, exkluderat fotgängar) i Frankrike. Bara 311 av fordonen var Mopedbilar, vilket är 0.38%. Bryter vi ned det ytterligare så resulterade 3777 av olyckerna i dödsfall, ytterligare nedbrytning ger oss följande kategorier: 2160 bilolyckor  (57%), 888 MC-olyckor, (23%) och 299 (8%) mopedolyckor. Under 2009 uppstog endast 21 dödsfall i mopedbilar, vilket ger 0.56%. AIXAM använder marknadsldande teknologi för att garantera och beskydda förarens och passagerarens säkerhet, genom implementering av strikta krav som det annars inte är lagkrav för mopedbilar.

«Mopedbil är endast en lösning för alkolister»

FALSKT - Procentdelen som kör mopedbil efter att dem har förlorat sitt körkort är endast 3.4%, undertiden procentdelen som aldrig blivit av med körkortet är 93.4%.

«Elektriska bilar medför mindre självständighet för pendlare»

FALSKT - En genomsnittlig fransman pendlar 25.2 km varje dag med en genomsnitts hastighet på 30km/h. Produktserien eAIXAM erbjuder en garanti på minimum 75km  och laddningstider under 3½h. Bilen är därför designad att möta de krav för daglig pendling, i städer, på landet eller kanske en roadtrip? En produktserie med framtiden i fokus.

«Mopedbilar är högljudda»

FALSKT - AIXAM har utväcklat en hög-presterane akustisk lösning som reducerar motorljudet med 7 decibel.

Fördelen är en tyst atmosfär med mindre vibrationer och bättre akustiskt comfort i städer och på landsbygden.