Säkerhet

Säkerhet

passagerarskydd

Materialen och teknologin garanterar din säkerhet.

Den smidiga termoformade karossen absorberar energin av små stötar och det extruderade aluminium chassit skyddar dig och din passagerare från deformationer.

Denna överlevnadscell skyddar dig om olyckan är framme!

Aktiva säkerhetsfunkioner

Kombinationen av innovation och It is the combination of innovations and anordningar hjälper dig att undvika olyckor:
  • Bred vindrutetorkare, för att bredda ditt synfält
  • Effektiv avfrostningssystem för ett perfekt synfält
  • Halogen strålkastare, 3:e bromsljus, automatisk varningsblinkers vid nödinbromsning, Positionsljus i LED... en anordning så du är väl synlig i trafiken, under alla omständigheter.
  • Låg tyngdpunkt, breda hjulspår och bromsLowered gravity centre, wider tracks and bromsstyrventil... Detaljer som bidrar till din säkerhet under färd.

PASSIVa säkerhetsåtaganden

Alla tekniker möjliggör maximalt skydd för passagerarna under en potentiell inverkan.

28 år av lyckade krocktester

AIXAMs mopedbilar överensstämmer med de senaste gällande normerna inom den Europeiska Unionen.

Analyserna av krocktesterna bidrar till säkerhetsutvecklingen för alla AIXAM-modeller.

HUR ÄR ETT KROCKTEST LYCKAT?

  • Passagerarkupén är intakt, utan märkbar deformation:
  • Fönstren är inte trasiga
  • Säkerhetsbältet är enkelt att koppla ur efter eventuell inverkan
  • Dörren öppnas inte under en olycka
  • Dörrhandtagen fungerar korrekt, även efter en olycka

AIXAM har uppnått en exceptionellt säker nivå inom sin kategori.

ABS, DEN drivande styrkan bakom varumärket AIXAM

Hela sensation-serien är utrustad med ABS som standard. Anti-låsnings Bromssystem optimerar din bromssträcka och ger dig kontrollen över din körbana när du bromsar.

Systemet fungerar på alla typ av väglag och väderförhållanden.

Système ABS voiture sans permis

Nyckeltal

År 2011 drabbades 85 214 av skador i anslutning till trafikolyckor i Frankrike.

Endast 356 (0.41%) var mopedbils trafikanter.

Utav 3,963 dödsfall, 2,062 (52 %) tillskrivs bilar, 760 (19 %) till motorcyklar och 220 (6 %) till mopeder.

Dock var det endast 26 (0.66%) av dödsfallen som tillskrivs mopedbilar, varav 5 var passagerare. (Källa: ONISR, Franska Trafiksäkerhetsverket)

Kategorier SKADOR DÖDSFALL TOTAL
Mopedförare & passagerare (50cc) 7,751 165 7,916
Bilförare & passagerare 32,454 1,663 34,117
Mopedbilsförare & passagerare 320 24 344
Fotgängare 11,221 499 11,720